Hau da aurtongo ikasturterako luzatu den

Hauspoa ikastaroen Eskaintza 2. ebaluazioa

Ikastaroen egunak

astean zehar.

Zalantzak argitzeko kontaktatu inikaren bitartez Hauspoa-arduradunarekin.